Намиране на информация за 3ds Max

Страницата е създадена на:16 май 2019 и редактирана на:27 май 2019

Autodesk поддържа няколко източника на информация за 3ds Max, в които може да се търси информация по ключови думи.

При отваряне, например, на главната страница на онлайн системата за помощ 3ds Max - Help, ако започнете да пишете дума в полето за търсене, горе, вдясно на всяка страница, след написване на първите букви се показва списък с предложения за срещащи се в източниците на Autodesk думи. Ако направите избор чрез щракване на дума от този списък, или завършите писането с натискане на клавиш Enter, в централната част на страницата се показва списък от хипервръзки към материали от всички претърсени източници.

В ляво от списъка намерени резултати се показва панел за уточняване на търсенето.

В първата част от този панел "Knwoladge Source" се виждат, източниците на информация и намерените във всеки източник единици.

На първо място е
Product Documentation - онлайн документацията на 3ds Max, след която стоят:
Accepted Solutions In Forums - форумите за потребители,
Technical Support - отговори на въпроси от службата за техническа поддръжка,
YouTube - видео канал,
Book Excerpts - откъси от книги,
Screencast - видеозаписи от екрана на компютър, демонстриращи дадена тема.

Щракването върху кой да е ред от този панел, предизвиква включване на филтър, който оставя да се показват само резултатите, съответстващи на определен критерии: да са от избрания източник в частта Knowledge Source, от категория информация от Information Category, функционалност на софтуера - Product Feature, вид на съдържанието - Content Type и т.н.

Функциониращо по подобен начин поле за търсене и панел за прецизиране на търсенето има и на страница 3ds Max | Autodesk Knowledge Network.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2324 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload