Теми за WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на:23 март 2022

Съдържание

Какво са темите? Страница за смяна на темата Изтегляне на теми Изтриване на теми Настройване на тема

Какво са темите?

Темите са вид програмни модули на WordPress, които задават външния вид на страниците на сайта и добавят определени функционалности. Подходящо е изборът на тема да се извърши още преди да започне добавянето в сайта на друго съдържание.

Страница за смяна на темата

До страницата за избиране на тема от дадена страница на сайта се стига през менюто "Име на сайта" - "Теми"

а от таблото на администратора - с хипервръзката "Изглед" - "Теми".

На страницата се виждат няколко, вече намиращи се на сървъра теми, между които може да се превключва. Върху активната в момента тема се вижда бутон "Настройки". За да се активира някоя друга от тези теми, се щраква бутона "Активиране".

Изтегляне на теми

В добавка към наличните вече теми може да се изтеглят и инсталират и други теми от раздела за теми на официалния сайт wordpress.org/themes. За да видим, наличните там теми директно в таблото за управление, щракваме бутона "Добавяне на тема".

За да намерим тема по нейното име или описание, попълваме ключови думи в полето за търсене.

За да видим повече информация за някоя от показаните теми щракваме бутона "Детайли & Преглед", а за да я инсталираме - бутона "Инсталиране".

След щракване на бутона "Инсталиране", избраната тема се изтегля върху сървъра на който функционира нашият WordPress и става готова за активиране.

Изтриване на теми

Ако на сървъра на нашия сайт има теми, които нямаме намерение да активираме, от съображения за сигурност е добре да се изтрият. Изтриване на неактивна тема става с щракване върху бутон "Подробности за темата", който се появява щом задържим курсора на мишката върху темата в страницата на инсталираните теми. Долу, в дясно на изскачащия прозорец с информация, се вижда хипервръзка "Изтриване". Щракването върху нея и потвърждаване води до изтриване на темата.

Настройване на тема

Темите имат свои специфични настройки. До страницата за настройки на дадена тема се стига след щракване на връзката "Настройки" в страницата за преглеждане на темата.

Настройването на тема Twenty Twenty-Two се извършва чрез редактиране на шаблони и части за шаблони през редактора за съдържание. Затова при щракване на връзка "Настройки" се отваря за редактиране шаблонът за началната страница на сайта.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2225 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload