Теми за WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на:12 март 2021

Какво са темите?

Темите са вид програмни модули на WordPress, които задават външния вид на страниците на сайта и добавят определени функционалности. Подходящо е изборът на тема да се извърши още преди да започне добавянето в сайта на друго съдържание.

Страница за сменяне на темите

До страницата за избиране на тема се стига през хипервръзка с надпис "Теми". Ако сме на страница от сайта, тази връзка се намира в менюто с името на сайта, а ако сме в таблото за управление - във "Външен вид" - "Теми".

На страницата се виждат няколко, вече намиращи се на сървъра теми, между които може да се превключва. Върху активната в момента тема се вижда бутон "Настройки". За да се активира някоя друга от тези теми, се щраква бутона "Активиране".

Изтегляне на теми

В добавка към наличните вече теми може да се изтегли и инсталират и други от раздела за теми на официалния сайт wordpress.org/themes. За да видим, наличните там теми директно в таблото за управление, щракваме бутона "Добавяне на тема".

За да намерим тема по нейното име или описание, попълваме ключови думи в полето за търсене.

За да видим повече информация за дадена тема от показаните щракваме бутона "Детайли и преглед", а за да я инсталираме - бутона "Инсталиране".

След щракване на бутона "Инсталиране", избраната тема се изтегля върху сървъра на който функционира нашият WordPress и става готова за активиране.

Изтриване на теми

Ако на сървъра има теми, които нямаме намерение на активираме, то те могат да се изтрият. Изтриване на неактивна тема става с щракване върху бутон "Подробности за темата", който се появява щом задържим курсора на мишката върху темата в страницата на инсталираните теми. Долу, в дясно на изскачащия прозорец с информация, се вижда хипервръзка "Изтриване". Щракването върху нея и потвърждаване води до изтриване на темата.

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 516 днес 1
Направено с MyCMS.