Навигация с менюта в WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на: 4 юни 2021

Страница за управляване на менюта

В горната и долната част на всяка страница, може да се покаже меню от хипервръзки към други страници. Създаването и редактирането на менюта става от страница за редактиране на менюта, която се отваря по един от следните два начина:

1. ако сте на някоя страница от сайта - от менюто с името на сайта - "Менюта",

2. ако сте в таблото за управление - от "Външен вид" - "Менюта".

Създаване на меню

В току що инсталиран WordPress, който функционира като блог, няма менюта и на описваната страница следва да се напише име на меню, например: Главно Меню и да се щракне бутона "Създаване на меню".

Ако обаче главната страница на сайта е настроена да бъде страница, както описахме, главно меню вече съществува и можем да го редактираме.

Добавяне на хипервръзки в меню

Хипервръзки, които да се добавят към редактираното меню, се избират в лявата част на страницата за редактиране на меню и се щраква бутон "Добавяне към менюто".

Освен към страници страници, към меню може да се добавят и хипервръзки към: публикации, зададени от потребителя адреси и категории.

Редактиране на хипервръзките на меню

Добавена в меню хипервръзка се редактира след щракване върху триъгълния знак в дясно на името ѝ и използване на формата, която се показва.

Както се вижда, от формата може да се редактира: адресът, към който сочи хипервръзката; текстът изписван върху нея. Хипервръзката, може да се премести с една позиция нагоре или надолу в менюто, както и да се изтрие.

Управляване на разположенията

Активната в момента тема има определени места, в които показва менютата. Тези места (или позиции) носят имена, типични за дадената тема. Кое меню на кое място се показва се управлява от подстраница "Управляване на местоположенията".

На снимката, текущата тема има две позиции за менюта, наречени Prmary menu и Secondary menu. Срещу всяка от позициите от падащите списъци се избира, меню. Ако за дадена позиция не е избрано меню, то в тази позиция не се показва нищо. Ако на нито една позиция не е избрано меню, то и на страниците на сайта няма меню.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 553 днес 1
Направено с MyCMS.