Навигация с менюта в WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на:21 март 2022

Поставяне на меню

За създаване на навигация с меню, в шаблона на дадена страница трябва да се добави блок от тип Навигация.

До редактиране на шаблона на дадена страница можем да стигнем като от страницата, когато я разглеждаме с права на администратор, щракнем линка "Редактиране на сайта". Това отваря за редактиране шаблона на началната страница, но ако трябва да редактираме друг шаблон, го избираме като щракнем в менюто в ляво върху "Шаблони" и после върху името на шаблона в списъка на наличните шаблони.

--- от тук надолу съдържанието на тази страница е остаряло ----

2. ако сте в таблото за управление - от "Външен вид" - "Менюта".

Създаване на меню

В току що инсталиран WordPress, който функционира като блог, няма менюта и на описваната страница следва да се напише име на меню, например: Главно Меню и да се щракне бутона "Създаване на меню".

Ако обаче главната страница на сайта е настроена да бъде страница, както описахме, главно меню вече съществува и можем да го редактираме.

Добавяне на хипервръзки в меню

Хипервръзки, които да се добавят към редактираното меню, се избират в лявата част на страницата за редактиране на меню и се щраква бутон "Добавяне към менюто".

Освен към страници страници, към меню може да се добавят и хипервръзки към: публикации, зададени от потребителя адреси и категории.

Редактиране на хипервръзките на меню

Добавена в меню хипервръзка се редактира след щракване върху триъгълния знак в дясно на името ѝ и използване на формата, която се показва.

Както се вижда, от формата може да се редактира: адресът, към който сочи хипервръзката; текстът изписван върху нея. Хипервръзката, може да се премести с една позиция нагоре или надолу в менюто, както и да се изтрие.

Управляване на разположенията

Активната в момента тема има определени места, в които показва менютата. Тези места (или позиции) носят имена, типични за дадената тема. Кое меню на кое място се показва се управлява от подстраница "Управляване на местоположенията".

На снимката, текущата тема има две позиции за менюта, наречени Prmary menu и Secondary menu. Срещу всяка от позициите от падащите списъци се избира, меню. Ако за дадена позиция не е избрано меню, то в тази позиция не се показва нищо. Ако на нито една позиция не е избрано меню, то и на страниците на сайта няма меню.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2226 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload