Основни характеристики на растерните изображения

Страницата е създадена на:16 ноември 2022 и редактирана на: 4 септември 2023

Размери на изображението

Пикселите в растерните изображения са разположени в правоъгълна мрежа, формирайки редове и стълбове (колони). Броят пиксели във всички редове на едно растерно изображение е еднакъв, както е еднакъв и броят пиксели във всички стълбове. Броят пиксели в един ред и броят пиксели в един стълб задават размерите на изображението в брой пиксели. Прието е да се изписва първо броят пиксели в редовете и след това броят пиксели в стълбовете. Например, размер 1024х768 px означава, че всеки ред от изображението съдържа 1024 пиксела, а всеки стълб - 768 пиксела.

Формата на пикселите обикновено е квадратна, но може да бъде и правоъгълна, което се определя от число съотношение (Pixel Aspect Ratio) на ширината към височината на пикселите. Например: 0,5 означава тесни, високи пиксели, на които ширината е на половина по-малка от височината.

Друга характеристика на растерните изображения са линейните размери в единици за дължина (mm, cm, inch). Тези размери са независими от размерите в брой пиксели и се използват от софтуера, които ги възпроизвежда. Например, при вмъкване на растерно изображение в документ на Word, то се изобразява върху страницата на документа със зададените му линейни размери.

Резолюция

На едни и същи размери в пиксели, могат да съответстват различни линейни размери. Например, изображение с размери 400х300 px може да се възпроизведе с линейни размери: 4х3 cm, или 2х1,5 cm или други. Съотношението между размера в пиксели и линейния размер се нарича резолюция на изображението и се измерва в единици брой пиксели на единица разстояние. Единицата за резолюция брой пиксели на инч се означава с dpi. . За изображения, възпроизвеждани върху екрани и монитори е типична резолюция 72 dpi, а за напечатани с високо качество изображения типичната стойност е 300 dpi.

Може да се прави разлика между хоризонтална резолюция и вертикална резолюция (такава възможност има в GIMP, във Фотошоп - не), но в повечето случаи растерните изображения имат еднаква хоризонтална и вертикална резолюция.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 712 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload