Същност на растерните изображения

Страницата е създадена на:16 ноември 2022 и редактирана на: 4 септември 2023

Растерните изображения (Статия "Растерна графика" в bg.wikipedia) се състоят от краен брой, малки, плътно наредени в редове и стълбове, еднакви, оцветени правоъгълници, наречени пиксели. Всеки пиксел се намира на определено място в изображението и притежава характерен за това място цвят. Поради малките си размери пикселите не се забелязват от човешкото око и растерното изображението се възприема, като изображение на действителни предмети. Растерните изображения са обичайният начин за представяне в електронен вид на фотографии и направени на компютър рисунки и композиции.

При разглеждане на растерно изображение под силно увеличение, пикселите започват да се забелязват и качеството на изображението се влошава. При намаляване на изображението пък, с цел намаляване на обема заемана от изображението компютърна памет, съседни пиксели се сливат и се губи информация за малките детайли, която после не може да се възстанови при необходимост от повторно увеличаване.

Растерни изображения се създават: с помощта на цифрова снимачна техника, чрез сканиране на отпечатани изображения, с помощта на софтуерни продукти или чрез ръчно рисуване чрез движения на мишката или специална писалка върху устройство с чувствителна на допир повърхност (графичен таблет).

В работата на архитектите растерните изображения намират приложение при изобразяване на архитектурни проекти, или техни детайли. Тези изображения постоянно се използват в процеса по визуализиране на творческите идеи на архитектите - като елементи при работата им със специални софтуерни продукти (Revit, 3DS Max) или като краен резултат от визуализирането.

Преобладаващото число от инструментите във Фотошоп и GIMP са предназначени за обработка или създаване на растерни изображения.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 918 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload