Система за управление на цветовете

Страницата е създадена на:16 ноември 2022 и редактирана на: 6 декември 2023

Множеството различни цветове, които може да се формират по даден цветови режим се нарича цветно пространство (Color Space), а множеството цветове, които възпроизвежда дадено устройство - цветова гама (Gamut).

Различните уреди възпроизвеждащи изображения имат различни цветови гами, затова еднакво кодираните цветове могат да изглеждат различно при възпроизвеждане върху различни устройства (например, на монитор и на прожекционен апарат). Ето защо, за да може даден уред да възпроизведе цветовете точно по същия начин, както друг уред, се налага да се правият цветови корекции. Какви точно трябва да са тези корекции зависи от цветовите гами и на двата уреда. За да може да се намали броя на различните варианти на подобни корекции, всяко устройство се характеризира с цветен профил. Цветният профил описва какви корекции трябва да се направят при възпроизвеждане на цветовете с даден уред, така че те да изглеждат максимално реалистично. Стандартът за изготвяне на цветни профили е разработен от Международният консорциум по цветовете (International Color Consortium ICC www.color.org), цветните профили, изготвени по този стандарт се наричат ICC профили. Профили за различни устройства се изготвят с помощта на специален хардуер и софтуер.

Цветовите профили се използват от Фотошоп за няколко цели. Разполагайки с ICC профила на източника на дадено изображение (цифров фотоапарат, скенер, и др.) Фотошоп преобразува кодирането на цветовете съобразно този профил, така че да се получи едно стандартно кодиране, независещо от профила на източника. За реалистично възпроизвеждане на изображението върху монитора, Фотошоп използва ICC профила на монитора. Фотошоп може, също така да демонстрира как би изглеждало изображението при възпроизвеждането му с други уреди. За да става това Фотошоп използва както ICC профила на съответното устройство така и профила на монитора, върху който се прави демонстрацията. Системата на Фотошоп за корекции на цветовете с помощта на цветни профили се нарича Система за управление на цветовете (Color Managment System - CMS). Системата за управление на цветовете и използването на профили позволява подготвяне с помощта на Фотошоп на висококачествени, реалистични изображения, предназначени за възпроизвеждане върху широк набор от устройства и за различни цели.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 875 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload