Служебни думи, идентификатори, декларации, оператори, коментари във Visual Basic

Страницата е създадена на: 6 януари 2022 и редактирана на:17 януари 2022

Съдържание

Служебни думи Идентификатори / Имена Инструкции (Statements) Декларации Присвояване Оператори Коментари

Тези понятия макар и да имат еднакъв смисъл в езиците за програмиране и да са описани на страница Служебни думи в Паскал и следващите след нея, тук ще ги напомним отново и ще обърнем внимание на особеностите във Visual Basic, ако има такива.

Служебни думи

Служебните думи, или ключови думи (keywords) се наричат думи, които играят специфична роля в даден език за програмиране и не могат да се използват за други цели. Служебни думи във Visual Basic са: Dim, Double, Function, Private и още много други (Keywords - Visual Basic). Всяка служебна дума се употребява само на подходящо за нея място според строги правила.

Идентификатори / Имена

Идентификаторите или имената на променливи, обекти, и др. са поредици от букви, цифри и символ _, които не започват с цифра и не се прекъсват от интервали.

Във Visual Basic не се прави разлика между големи и малки букви в имената.

Инструкции (Statements)

Това са завършени указания към компилатора на езика, подобни на изреченията в човешкия език. Делят се на няколко вида: декларации, инструкции за присвояване и изпълними инструкции.

Най често една инструкция се изписва на един ред от програмния код, но по-дълги инструкции може да се състоят и от няколко реда, а по-кратки - да се разположат по няколко на един ред.

Декларации

Декларациите са части от програмния код, които описват променливи, обекти, функции и др. а не толкова обработката на информацията, която се извършва.

Присвояване

Присвояването е основно действие в работата на една програма, чрез което на дадена променлива се задава нова стойност. При това действие, в същност, в определена част от оперативната памет на компютъра се записва нова информация.

Оператори

Оператори ще наричаме части от програмния код, които означават извършвани действия, например: събиране на числа, изчисляване на функция, извеждане на информация, присвояване и т.н. Операторите обикновено са части от изрази.

Коментари

(Информация от системата за помощ: Comments in Code - Visual Basic)

Коментарите започват със символ ' и продължават до края на реда.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1608 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload