Извеждане на съобщения във Visual Basic

Страницата е създадена на: 8 януари 2022 и редактирана на:16 януари 2022

Подпрограмата за извеждане на съобщения е MessageBox.Show, която в най-простия случай се използва така:

MessageBox.Show("Текст на съобщение")

При изпълнение на този ред програмен код се показва изскачащо съобщение, което се затваря с щракване на бутона OK, натискане на клавиш Enter или Esc.

vb.net - Is there a difference between MsgBox and MessageBox.Show? - Stack Overflow

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1376 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload