Интерфейс на Visual Studio

Страницата е създадена на: 7 януари 2022 и редактирана на: 5 септември 2023

Съдържание

Прозорци Ленти за инструменти

Интерфейсът на Visual Studio се състои от прозорци (Windows) и ленти за инструменти (Toolbars).

Прозорци

Съдържанието на прозорците може да бъде: информация за структурата на проекта или отворен за редактиране файл. Нови прозорци се появяват при подаване на различни команди.

Прозорците се разполагат в групи в централната или периферните части на главния прозорец, или могат да бъдат, "плаващи".

Няколко прозореца могат да заемат една и съща част от екрана, образувайки група от прозорци, и да се превключват с щракване върху заглавията им, които се виждат отгоре или отдолу на заеманата част от екрана. Прозорците от централната част се наричат Tabs. (Превежда се на български с различни думи: раздели, подстраници, подпрозорци, табове. Ще използваме "подпрозорци".)

Границите между отделните части на екрана, заемани от прозорци, може да се преместват с влачене.

Местата на прозорците може да се променя с влачене на заглавията им. При доближаване на влачения прозорец до част от екрана, в която той може да бъде "закотвен", се показва фигурка за избиране на позиция. За да се разположи прозорецът в някоя от изобразените на фигурката позиции, той трябва да се пусне върху нея. Фигурката за избиране на позиция се отнася за дадената част от екрана и се променя при преминаване от една част на екрана към друга. Ако влаченият прозорец не се пусне върху фигурката за избиране на позиция, а на произволно друго място, той остава "плаващ".

Във всеки момент един от прозорците е активен, което се показва с по-различен цвят на неговата рамка. Даден прозорец става активен при щракване върху него с левия бутон на мишката.

Всеки отворен прозорец може да се затвори с щракване върху бутона за затваряне, който се намира в дясно от заглавието му или горния му десен ъгъл. За да се отвори отново се подава командата, която е предизвикала неговото появяване.

Някои действия с прозорците се извършват с команди от меню Window.

Reset Window Layout - възстановява подразбиращото се разположение на прозорците.

Ленти за инструменти

Лентите за инструменти съдържат бутони за стартиране на различни команди и се разполагат в горната част на прозореца на Visual Studio, под главното меню. Кои ленти са видими се управлява от изскачащо меню, което се появява при щракване с десен бутон на мишката върху свободната част на тази област или от меню View Toolbars.

В десния край на всяка лента за инструменти има бутон, с който може да се управлява видимостта на наличните в лентата бутони.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1725 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload