Свободно офорени елементи (Morphs) в Archicad

Страницата е създадена на:13 януари 2021 и редактирана на:20 януари 2021

Информация в помощната система: Morphs

Morph tool е инструмент за създаване на обемни елементи с произволно сложна форма. Това могат да бъдат, криви, състоящи се от прави отсечки и дъги от окръжност, повърхнини или тела с обем.

Създаването на сложна форма започва със създаване на по-проста първоначална такава, а след това чрез нанасяне върху нейните контури и повърхност на нови точки, прави отсечки или дъги, които се преместват, се добавят още подробности във форматата.

Геометричният метод за построяване на първоначална форма се избира чрез един от бутоните:

Инструментът за редактиране позволява поставяне на точки върху повърхности както в 2D така и в 3D изгледи. В 2D изгледите, точките се поставят върху равнината на изгледа, а в 3D изгледи чрез избиране с подходящо положение на курсора на мишката спрямо триизмерните тела в изгледа.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2013 днес 3
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload