Групиране на елементи

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на:22 октомври 2020

Елементите на сградите могат да се обособяват в групи. Когато няколко елемента образуват група, някои действия като, селектиране, преместване, въртене и др. могат да се изпълнят върху групата все едно, че тя е един елемент.

Ако е включена опцията Edit - Groping - Autogroup, създаваните заедно елементи автоматично образуват групи. Например: при създаване на стени чрез очертаване на правоъгълник, четирите стени в правоъгълника, автоматично образуват група.

Когато е необходимо да се изпълни действие само върху един от елементите на група, се използва настройката Suspend Groups. Докато е активна тази настройка се работи само с отделни елементи, все едно че в проекта няма никакви групи. Щом тази настройка бъде отменена всички елементи се обединяват в групите, които са съществували преди активирането на Suspend Groups.

Начините за активиране и изключване на Suspend Groups са: с команда от менюто Edit - Grouping - Suspend Groups; с бутона върху стандартната лента; с клавишна комбинация Alt + G.

Премахването на групирането на селектирани групи елементи става са команда: Edit - Groping - Ungroup Ctrl+G. След такава команда елементите остават да съществуват самостоятелно.

От селектирани елементи се създава група с команда Edit - Groping - Group Ctrl+Shift+G.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2081 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload