Черупки (Shells) в Archicad

Страницата е създадена на: 6 януари 2021 и редактирана на: 4 декември 2021

Shells | User Guide Chapter | GRAPHISOFT Help Center

Елементите от тип черупка, могат да изпълняват разнообразни архитектурни функции от цялостна външна част на сграда до отделни елементи.

Построяват се и се редактират с инструмента Shell .

Всяка черупка се състои от мембрана (Reference Side) и тяло, което се разполага от едната страна на мембраната.

Положението на тялото спрямо мембраната се променя с команда Flip

Черупките, подобно на плочите и стените могат да имат базова или композитна структура, която се избира с щракване на съответния бутон в диалога за настройка: .

Спрямо мембраната се определят и три повърхности, които могат да бъдат препокривани: референтна повърхност (Reference Side Surface), странична повърхност (Edge Surface) и противоположна повърхност (Opposite Side Surface):

Черупка може да се построи чрез: извличане (Extruded), въртене (Revolved) или насочване (Ruled). Начинът на построяване се избира с щракване върху съответния бутон върху информационната лента: . При всеки от тези начини се задават по две линии, съответно: контур и вектор на изтегляне, контур и ос на въртене, или два контура. При всеки от начините на построяване контурът може да бъде по подразбиране дъга, или начупена линия, което се избира с други два бутона на информационната лента, които изглеждат по един от следните начини: , , . Когато контурът е дъга при всеки от начините на построяване се получава една от формите:

След първоначално създаване на такава основна форма, формата може да се промени чрез настройки и визуални манипулации на контурите.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1976 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload