Асансьори в Archicad

Страницата е създадена на:28 януари 2021 и редактирана на:12 февруари 2021

Асансьорът е библиотечен елемент. Поставя се с инструмент Object, след избиране на който, се отваря диалогът за настройки на инструмента. С писане в полето за търсене се намира библиотечен елемент с име Elevator 24 и се избира. В полетата в дясната страна на прозореца за настройки се задават настройки.

След затваряне на прозореца за настройки добавянето на асансьор става с еднократно щракване на мишката.

Ако се оставят настройките по подразбиране след поставяне на асансьор в двумерни и тримерни изгледи се показва само кабината на асансьора. Ако моделираният асансьор ще функционира в асансьорна шахта, то нейното показване се активира с поставяне на отметката Show Elevator Shaft, в групата настройки Dimentions. Добавянето на шахта чрез тази настройка преви ненужно създаване на такава от стени или други елементи.

Други съществени настройки се намират в групата Story Settings (настройки на етажи). Там се задава брой на етажите над и под етажа домакин (Number of Stories above Home Story, Number of Stories below Home Story).

За да се показва асансьорът не само в плана на етажа домакин, а и в плановете на други етажи, от групата настройки FLOOR PLAN AND SECTIONS - FLOOR PLAN DISPLAY, на настройката Show on Stories се задава All Relevant Stories.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2132 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload