Селектиране на елементи в Archicad

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на: 6 януари 2021

Selection | User Guide Chapter | GRAPHISOFT Help Center

Селектиране наричаме избирането на някои елементи от сградата, за да се извърши едноверемнно върху тях някакво действие. Може да се селектират отделни елементи или няколко елемента.

Инструмент стрелка (Arrow)

Инструментът за селектиране в ArchiCAD се нарича стрелка (Arrow). Този инструмент е активиран по подразбиране, когато не е активиран друг инструмент.

Ако е активиран друг инструмент натискането на клавиш Esс или клавиш W деактивира другия инструмент и прави активен инструмента за селектиране.

Когато е активен друг инструмент, задържането на натиснат клавиш Shift, активира временно инструмента за селектиране и позволява селектиране чрез щраквания с мишката без специално преминаване към инструмент Arrow.

Селектиране на един елемент се извършва с еднократно щракване на мишката върху този елемент. Селектираният елемент се оцветява, а на различни места в него се изобразяват горещи точки (Нot spots), които могат да се използват за редактиране. Върху информационната лента се показват параметрите на избрания инструмент.

Премахване от селекцията на всички селектирани елементи се извършва с клавиш Esc или с еднократно щракване върху празно място в изгледа.

Когато има селектирани елементи към тях в селекцията се прибавя един елемент с натискане и задържане на клавиш Shift и щракване върху новия елемент. Върху информационната лента се показват параметрите на последния селектиран елемент.

Един елемент се премахва от селекция с натискане и задържане на клавиш Shift и еднократно щракване върху селектирания елемент.

Всички елементи, които се създават с един и същи инструмент, например, всички стени, се селектират като първо се активира инструмента за създаване на стени и след това се подава команда: Edit - Select All Walls или се натиска клавишна комбинация Ctrl + A.

Настройки на инструмент Arrow

Когато е активен инструмента стрелка, върху информационната лента се показват бутоните за настройване на инструмента:

Бутонът с изображение на магнит, може да е във включено или изключено състояние и означава дали е включена възможността за бързо селектиране (Quick Selection). При включено бързо селектиране, селектирането на елемент става с щракване в произволна точка от повърхността му, а при изключено, може да се щракне само върху контурна линия от елемента. При изключено бързо селектиране, то може да се включи временно с натискане и задържане на клавиш Space и обратно - при включено натискането на Space временно го изключва.

По-сложни комбинации от селектирани елементи може да се съставят чрез съчетано използване на инструментите Marquee tool и Edit - Find & Select.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1074 днес 0
Направено с MyCMS.