Пренасяне на параметри в Archicad

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на: 7 януари 2021

Стойностите на всички параметри на един елемент на сграда, може да се извлекат и приложат върху друг елемент. Зареждането на параметрите на един елемент се извършва с инструмента Pick Up Parameters. Бутон за активиране на този инструмент има върху стандартната лента , но освен това той може да се активира с команда Edit - Element Settings - Pick Up Parameters, с клавишна комбинация Alt+C или с натискане и задържане на клавиш Alt.

Когато е активиран инструментът Pick Up Parameters, курсорът на мишката има форма на спринцовка без игла. Щракването с мишката върху елемент от сградата предизвиква зареждане на параметрите на този елемент, при което се активира инструмента за създаване на такъв елемент, а върху информационната лента се показват заредените параметри.

След зареждане на параметри може да се продължи по два начина: да се създадат нови елементи със заредените параметри с помощта на активирания инструмент за създаване на елементи, или да се "инжектират" заредените параметри на други съществуващи елементи.

Инжектирането се извършва с инструмент "Inject Parameters". Бутон за активиране на този инструмент има върху стандартната лента, командата за активирането му е: Edit - Element Settings - Inject Parameters, а може да се активира и клавишна комбинация Alt + Ctrl + C.

Когато е активиран инструментът Inject Parameters, курсорът на мишката има форма на спринцовка с игла. Щракването с мишката върху елемент от сградата предизвиква замяна на параметрите на този елемент със заредените в информационната лента параметри. След инжектиране на параметри на един елемент, инструментът остава активен и със следващи щраквания същите параметри може да се инжектират и на още елементи.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1971 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload