Диалог за настройки на елемент от сграда

Страницата е създадена на:30 септември 2018 и редактирана на: 4 януари 2022

Съдържание

Геометрия и позициониране (GEOMETRY AND POSITIONING) Позициониране и размери Структура, водещи линии и др. Изобразяване в етажни планове (FLOOR PLAN DISPLAY) Класифициране и свойства (CLASSIFICATION AND PROPERTIES)

Този диалог се отваря с цел въвеждане на:

- настройки на инструмент преди създаване на нов елемент от сграда с този инструмент,
- промяна на свойствата на селектиран елемент от сградата.

Във всеки от тези случаи диалогът се показва с различни заглавия. Например ако става дума за стена: "Wall Default Settings" или "Wall Selection Settings".

В първия случай, за да се отвори диалогът за настройки, се активира инструмента за създаване на съответния елемент и се щраква бутона за настройки върху информационната лента или се щраква двойно върху бутона на инструмента, или се натиска клавишна комбинация Ctrl + T.

Във втория случай се селектират елементи от сградата и се щраква върху бутона за настройка от информационната лента, или се натиска клавишна комбинация Ctrl + T.

Да разгледаме съдържанието на този диалог на примера за елемент стена.

Диалогът за настройки се състои от групи интерфейсни елементи за настройка, които може да се "сгъват" или "разгъват" с еднократно щракване на левия бутон на мишката върху техните заглавия: "GEOMETRY AND POSITIONING", "PROFILE OFFCET MODIFIERS", "FLOOR PLAN DISPLAY" и т.н.

Геометрия и позициониране (GEOMETRY AND POSITIONING)

Най-често, преди създаване на нов елемент е достатъчно да се зададат настройките от група Геометрия и позициониране (GEOMETRY AND POSITIONING).

Позициониране и размери

Всеки елемент принадлежи на даден етаж, който се избира от падащия списък Home Story. Самият елемент може да се намира над или под нивото на този етаж, което се задава със съответно положително или отрицателно разстояние (денивелация).

Височината на елемента, може да се зададе спрямо друг етаж Top Link или да не е обвързана с друг етаж (Not Linked). В първия случай се посочва положително или отрицателно отстояние от горния етаж, а във втория - височината на елемента.

Отделно се изчислява или задава абсолютна височина спрямо други нива: to Project Zero, 1st Reference Level, 2nd Reference Level...

Структура, водещи линии и др.

В зависимост от вида на елемента тези настройки са различни. Например за стена те са:

Дали стената е: от един материал, композит от слоеве от различни материали, или профил.

В зависимост от това кой от бутоните е щракнат, от падащия списък по-долу се избира съответно: материал, композит или профил от наличните в проекта. При липса на необходим за дадена стена атрибут, преди да се направят настройки на стената е необходимо да се създаде необходимия материал, композит или профил. (Меню: Options - Element Attributes).

Водеща (референтна - Reference Line) е линията, която се чертае, за да се зададе положението на стената. Избира се от падащ списък.

Изобразяване в етажни планове (FLOOR PLAN DISPLAY)

Show on Stories определя в кои етажни планове да се изобрази елемента.

или

Home Story Only - означава елементът да се изобрази само в плана на етажа, който му е зададен.

All Relevant Stories - да се изобрази във всички планове, в които е уместно да се вижда.

Класифициране и свойства (CLASSIFICATION AND PROPERTIES)

Това са свойства, които определят архитектурната и конструктивна функция на елемента.

Йерархичната структура за класифициране използвана в проекта се настройва с диалога, който се отваря от меню: Options - Classification Manager...

От падащ списък, снабден с прозорче за търсене, се избира подходящата за всеки елемент класификационна позиция.

Конструктивната функция на елемента се определя от падащ списък.

Също и дали елементът е външен или вътрешен:

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2506 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload