Изтегляне и инсталиране на WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на: 6 юли 2021

Съдържание

Прескачане на съдържанието

Изтегляне и разархивиране Стартиране на инсталирането Къде да видим коя версия?

Изтеглянето и инсталирането на WordPress на локален сървър XAMPP, протича в следните стъпки:

Изтегляне и разархивиране

1. На началната страница на сайта wordpress.org щракваме горе, вдясно, хипервръзката Get WordPress.

2. На следващата страница, се придвижваме надолу в страницата намираме бутона Download WordPress 5.6.2 и щракваме върху него. (Имайте предвид, че номерът на версията може да се е променил от времето, когато са били заснети изображенията тук.)

Изтегленият .zip файл съдържа PHP файлове с програмен код, изображения, данни и др. необходими за стартиране на WordPress.

3. В директорията, в която се запазва изтегления файл, с щракване на десния бутон на мишката върху името на файла, подаваме команда за разархивиране.

Отваряме създадената при разархивирането папка wordpress-5.1.1 и в нея намираме друга папка wordpress.

4. От съображения за сигурност е добре папката wordpress да се преименува, например на wp.

5. Копираме преименуваната папка в C:\xampp\htdocs

Стартиране на инсталирането

6. Отваряме в браузър адрес: http://localhost/wp

Показва се страница за избиране на език.

Рядко се случва, но на някои сървъри, може да се появи направо следващата страница на английски, без да имате възможност да избирате български език. Последното става ако сървърът няма право да записва в директорията на WordPress. Достъпът за запис може да не е достатъчен, трябва и собствеността над директориите и файловете да е на потребителя на сървъра. Проблемът трябва да се реши чрез предоставяне на съответни права (chmod) и/или промяна на собствеността (chown).

Но ако списъкът с езици се вижда, избираме Български и щракваме "Напред".

Следващата страница съдържа кратко обяснение какво се изисква за успешно инсталиране. Трябва предварително да сме създали потребител и база данни.

7. Щракваме бутона "Да действаме!".

8. Попълваме данните, които знаем за базата данни и потребителя и щракваме бутона "Напред".

9. На следващата страница щракваме бутона "Изпълняване на инсталацията".

10. На следващата страница попълваме според своите съображения данните в различните полета и щракваме бутона "Инсталиране на WordPress".

Инсталирането завършва с показване на съобщение:

Ако щракнете бутон "Вход" ще отидете на страницата за влизане в контролния панел за администриране на WordPress,
а ако искате да видите как изглежда току що направеният с WordPress сайт, трябва да отворите адрес: http://localhost/wp

Къде да видим коя версия?

В таблото на администратора: "Табло" - "Обновления"

В програмния код, във файл wp-inclue/versipn.php, стойността на променливата $wp_version

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 532 днес 2
Направено с MyCMS.