Изтегляне и инсталиране на WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на:29 ноември 2023

Съдържание

Изтегляне и разархивиране Стартиране на инсталирането Къде да видим коя версия?

На страницата за изтегляне на WordPress, наред с изтеглянето се подсказва и възможността за ползване на WrdPress чрез хостинг, който осигурява готово инсталирана WordPress. Тук, обаче ще опишем инсталиране върху собствения компютър с локален сървър XAMPP, което предполагам е по-интересно за желаещите да се справят сами с повече подробности.

Изтегляне и разархивиране

1. На началната страница на сайта wordpress.org щракваме горе, вдясно, хипервръзката Get WordPress.

2. На следващата страница, се придвижваме надолу в страницата намираме бутона започващ с надпис Download WordPress и номер на версия и щракваме върху него. (Имайте предвид, че номерът на версията от показаното изображение може да се е променил от времето, когато са било заснето и качено тук.)

Изтегленият .zip файл съдържа PHP файлове с програмен код, изображения, данни и др. необходими за стартиране на WordPress.

3. В директорията, в която се запазва изтегления файл, с щракване на десния бутон на мишката върху името на файла, подаваме команда за разархивиране. (Показана е наличната във всеки компютър с Windows, команда, но при наличие на инсталиран допълнителен софтуер за работа с архиви, може да се използва и друга команда.)

Отваряме създадената при разархивирането папка (например: wordpress-5.1.1) и в нея намираме друга папка wordpress.

4. От съображения за сигурност е добре папката wordpress да се преименува, например на wp.

5. Копираме преименуваната папка в C:\xampp\htdocs

Стартиране на инсталирането

6. Отваряме в браузър адрес: http://localhost/wp

Показва се страница за избиране на език.

(Рядко се случва, но на някои сървъри, може да се появи направо следващата страница на английски, без да имате възможност да избирате български език. Последното става ако сървърът няма право да записва в директорията на WordPress. Достъпът за запис може да не е достатъчен, трябва и собствеността над директориите и файловете да е на потребителя на сървъра. Проблемът трябва да се реши чрез предоставяне на съответни права (chmod) и/или промяна на собствеността (chown) ).

От списъка с езици, избираме Български и щракваме "Напред".

Следващата страница съдържа кратко обяснение какво се изисква за успешно инсталиране. Трябва предварително да сме създали потребител и база данни.

7. Щракваме бутона "Да действаме!".

8. Попълваме данните, които знаем за базата данни и потребителя и щракваме бутона "Напред".

9. На следващата страница щракваме бутона "Изпълняване на инсталацията".

10. На следващата страница попълваме според своите съображения данните в различните полета и щракваме бутона "Инсталиране на WordPress".

Инсталирането завършва с показване на съобщение:

Ако щракнете бутон "Вход" ще отидете на страницата за влизане в контролния панел за администриране на WordPress,
а ако искате да видите как изглежда току що направеният с WordPress сайт, трябва да отворите адрес: http://localhost/wp

Къде да видим коя версия?

В таблото на администратора: "Табло" - "Обновления"

В програмния код, във файл wp-inclue/versipn.php, стойността на променливата $wp_version

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2116 днес 0
Направено с MyCMS.
Force Reload