Инструменти за ретуширане и коригиране на дефекти

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:10 юли 2023

Съдържание

Инструмент за премахване на петна (Spot Healing Tool) Четка за заличаване на петна (Healing Brush Tool) Инструмент за закърпване (Patch Tool) Преместване със запълване с подобен фон (Content-Aware Move Tool) Инструмент за премахване на „червени“ очи (Red Eye Tool) Клониращ печат (Clone Stamp Tool) Инструмент за рисуване с шарка (Pattern Stamp Tool) Исторически четки Историческа четка (History Brush) Художествена историческа четка (Art History Brush) Безразрушително използване на инструментите за корекции

Това са инструменти за заличаване на нежелани детайли (зацапвания, нежелани предмети и др.) от изображението, или неличащо преместване или променяне на обекти.

Инструмент за премахване на петна (Spot Healing Tool)

Инструментът действа автоматично – с едно щракване на мишката върху нежелания детайл. Преди щракване с мишката трябва да се настрои размера на кръглия курсор на инструмента, така че да покрива целия нежелан детайл, но без да е много по-голям, за да не се засегне повече отколкото трябва обкръжението му.

Четка за заличаване на петна (Healing Brush Tool)

Нанася чистата повърхност на един предмет върху нежеланото петно или детайл и по този начин го заличава. Преди използване на инструмента с натиснат клавиш Alt се щраква в точка с чиста повърхност от предмета. След това с влачене на мишката се преминава върху нежеланите петна. След всяко влачене на мишката и отпускане на левия клавиш Фотошоп коригира светлостта на нанесената текстура, така че да съвпадне със светлостта на мястото наоколо.

Инструмент за закърпване (Patch Tool)

Служи за заличаване на нежелан предмет. Нежеланият предмет може да е селектиран с подходящи инструменти за селектиране преди избиране на Patch Tool. Но ако това не е направено след избиране на инструмента, с влачене на мишката около частта, която трябва да се заличи, се очертава контур. Очертаната част се визуализира като селекция. След това се влачи с мишката от вътрешността на селекцията настрани, към място от изображението, което е чисто, без нежелани дефекти, и изображението от това място е подходящо да замести нежелания предмет. След отпускане на левия клавиш на мишката, селектираното място се покрива с посочената част и се коригира светлостта на цветовете, така че да съответства на заобикалящото го изображение.

Преместване със запълване с подобен фон (Content-Aware Move Tool)

Инструментът служи за преместване на цял обект или негова част, при което мястото от което се премества се запълва с автоматично генерирано съдържание, подобно на околното съдържание така, че преместването да не проличи.

Инструментът има два режима (опция Mode), предназначени съответно за преместване на цял обект (Move) или само на част (Extend) с цел удължаване/уголемяване. (Вижте: Check out the new Content-Aware Move Tool in Photoshop CS6!)

Инструмент за премахване на „червени“ очи (Red Eye Tool)

При снимане със „светкавица“, понякога, зениците на очите на хората на снимките получават нежелано и неестествено червено оцветяване. С този инструмент с влачене на мишката се очертава правоъгълник около така оцветена зеница и при отпускане на левия клавиш на мишката, червения цвят се премахва.

Клониращ печат (Clone Stamp Tool)

Този инструмент рисува върху една част от изображението друга част от същото или от друго отворено изображение, със същия цветови режим. С инструмента може да се рисува част от един слой върху друг слой.

След избиране на инструмента първо трябва да се посочи точка, от която ще се вземат части за рисуване - натиска се клавиш Alt и се щраква в желаната точка.

При рисуване с инструмента точката, от която се клонира се показва с кръстче. Ако е необходимо може да се посочи (с Alt и щракване) нова точка.

От лентата за избор може да се избере вида на четката за рисуване (Brush), режима на смесване (Mode), непрозрачността (Opacity), степента на изтичане на четката (Flow), спрей ефекта (Set to enable air brush capabilities). Подравняването (Aligned) определя при всяко ново рисуване с инструмента дали да се смени точката на клониране или да се започне от същата. Когато е избрана тази опция всяко ново рисуване допълва с нови чести, клонираното изображение, а ако не е избрана - се наслагва на различни места една и съща част. Опцията Sample определя от къде се взема клонираното изображение - само от текущия слой, от текущия слой надолу или от всички слоеве. Опцията Turn on to ignore adjustment layer when cloning определя дали да се включват корекционните слоеве или да се копира изображението, непроменено от тези слоеве.

С помощта на панела Clone Source се запомнят и задават допълнителни свойства на до 5 различни точки на клониране. Чрез зададените в този панел стойности може да се променя: мащаба и ъгъла на клонираното изображение.

Инструмент за рисуване с шарка (Pattern Stamp Tool)

С този инструмент се избира шарка от наличния набор от шарки и с влачене на мишката шарката се нанася върху текущия слой.

Исторически четки

Историческа четка (History Brush)

Историческата четка възстановява по-стар вид на изображението върху местата през които се преминава с нея. До кой предишен момент от редактирането на изображението се връща се определя от поставената в панел History отметка.

Художествена историческа четка (Art History Brush)

Също както историческата четка, художествената историческа четка е свързана с по-предишен етап от редактирането на изображението, който се посочва в панел History, но тя не просто възстановява предишното състояние на изображението, а добавя художествени ефекти към това състояние. Променя го така, сякаш изображението е рисувано с различни стилове на рисуване. Стилът се избира от настройката Style от панела за избор.

Безразрушително използване на инструментите за корекции

Нормално инструментите за корекции променят пикселите на текущия слой. Същността на изпълнените промени не се запаметяват за винаги и не могат да бъдат отменени в произволен момент. За да се запази в първоначален вид подложеният на коригиране слой във всички случаи може да се направи и съхрани негово копие.

Част от инструментите за корекции, обаче, имат настройка за анализиране на други слоеве Sample All Layers. При такива инструменти може да се създаде нов празен слой, да се направи този слой активен и да се включи опцията Sample All Layers на инструмента. В този случай инструментът променя пикселите на текущия празен слой, а останалите слоеве остават в непроменения си начален вид.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2787 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload