Анимация във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:15 декември 2021

Video features in Adobe Photoshop

Движещите се изображения наричаме анимация или видео. Илюзията за движение се създава, чрез бърза смяна на неподвижни изображения наречени кадри.

С Фотошоп може да се отварят файлове, съдържащи анимация и да се извършва редактиране с помощта на инструментите на Фотошоп за неподвижни изображения. Наред с това с Фотошоп може да се създават отделни кадри, от които да се състави анимация.

Главен инструмент за работа с видео е палет Timeline (времева линия). При отваряне на файл съдържащ видео, панелът автоматично се показва, но ако не е видим, се отваря с команда Window - Timeline. Ако в отворения файл няма видео, веднага след показването си този панел е празен.

За създаване на нова времева линия за видео се избира видът на видеото от падащия списък:

Video Timeline - поредица от видео клипове, заредени от външни файлове, или
Frame Timeline - поредица от отделни кадри, които се създават във Фотошоп.
След избиране се щраква бутона, за да се стартира редактирането на съответния тип анимация.

Клиповете, заредени от външни файлове, образуват Видео-групи и се виждат и като отделни видео-слоеве в панел Layers.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1019 днес 0
Направено с MyCMS.