Записване и експортиране на изображения от Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на: 6 декември 2023

Фотошоп поддържа много графични файлови формати, всеки от които е подходящ за различни цели.

Когато се очаква, че едно изображение още ще бъде редактирано с Фотошоп, то се записва и съхранява във файловия формат на Фотошоп PSD (Photoshop Document) с разширение .psd. Този файлов формат съхранява цялата информация необходима за редактиране на изображението - запазва всички слоеве, пътечки, канали, маски и т.н. Максималната големина на .psd файл е 2 GB. Ако е необходимо да се съхрани файл с по-голямо количество информация се използва формата Large Document Format (PSB).

След като едно изображение е завършено и трябва да бъде предоставено на различни потребители, то се записва (с командата File - Save As или команди от меню File – Export) във файлови формати, подходящи за нуждите на тези потребители. Графичните файлови формати се различават по количеството и качеството (растерна или векторна) на информацията, която съхраняват и по използваните в тях алгоритми за компресиране. (Вижте още: Файлови формати за растерни изображения)

Ще разгледаме някои от най-често използваните файлови формати, в които Фотошоп може да записва изображения. След подаване на команда Save as от менюто, или с клавишна комбинация (Shift+Ctrl+S), се отваря диалога Save As, в който от падащия списък Save as type се избира файлов формат. При първо изпълнение на тази команда или след натискане на бутона Save a Copy... възможностите за избор в този списък са повече, както са показани по-долу. След щракване върху бутона Save може да се покаже друг диалог, специфичен за избрания файлов формат, с който се задават настройки за избрания формат.

Формат Photoshop PDF (*.PDF;*.PDP)

Файловете с формат Photoshop PDF могат да съхраняват цялата информация за изображенията, която се ползва във Фотошоп - информацията за: слоевете, алфа каналите, допълнителните цветове за печат, бележките и т.н. Това позволява изображенията, съхранени в такива файлове да бъдат отново редактирани с Фотошоп. В допълнение към това форматът позволява да се съхранят няколко изображения в един файл, като отделни страници или във вид на презентация. Файловете в PDF формат могат да се отварят, разглеждат и отпечатват с редица програми, като например Adobe Reader, която всеки може да изтегли и ползва безплатно от Интернет. Файловете в PDF формат съхраняват и показват за четене и текстови бележки.

След избиране на "Photoshop PDF" от падащия списък Save as type в диалога Save As и щракване на бутона Save, се отваря диалог Save Adobe PDF, с който допълнително се настройва PDF формата.

Падащият списък Adobe PDF Preset съдържа набори от настройки на PDF формата, подходящи за различни цели. След избор на набор настройки от този списък в полето Description може да се прочете кратка препоръка за каква цел е подходящ избрания набор. Наборът High Quality Print е подходящ за отпечатване с високо качество на домашни и офис принтери с общо предназначение. Наборът Press Quality е подходящ за отпечатване на промишлени печатарски машини. Smallest File Size е за създаване на файлове с минимален размер, което има значение ако файлът ще се разпространява приз Интернет. Наборите PDF/X-1a:2001, PDF/X-3:2002 и PDF/X-4:2007 са за създаване на файлове, отговарящи на разновидностите на стандарта PDF/X (Portable Document Format Exchange). Този стандарт решава редица проблеми, възникващи при цветно отпечатване на различни машини. Необходимо е да се избере някой от тези набори само ако документът ще се използва предимно за промишлен печат, защото в този формат не се съхранява необходимата за редактиране с Фотошоп информация.

Настройките на Photoshop PDF формата образуват няколко групи. Група настройки се избира от списъка вляво на диалога Save Adobe PDF.

Групата General включва следните настройки: Preserve Photoshop Editing Capabilities - съхраняване на възможностите за редактиране с Photoshop; Embed Page Thumbnails - включване на малки изображения на страниците, които се показват от Acrobat Reader; Optimize for Fast Web Preview - оптимизиране за бързо показване през Интернет; View PDF After Saving - отваряне на PDF файла с Acrobat Reader след записването му.

Групата Compression включва настройки на алгоритмите за компресиране: Избор на алгоритъм за изчисляване на цветовете на пикселите при промяна на резолюцията на изображенията (Bicubic Downsampling, Subsampling, Average Downsampling или Do Not Downsample). Избор на алгоритъм за компресиране Compression - JPEG, JPEG200, ZIP или None.

Група Output съдържа настройки: за конвертиране на цветовия модел и за PDF/X стандарта.

Група Security позволява въвеждане на защита на документа с пароли. Може да се постави: парола за отваряне на документа (Require a password to open document) и парола за отпечатване, редактиране и други действия (Use a password to restrict printing, editing and other tasks). Ако се избере опцията за поставяне на парола за ограничаване на някои действия, може да се настроят допълнително детайлите относно тези действия: доколко е разрешено печатането (Printing Allowed - не е разрешено (None), разрешено е само с ниско качество (Low Resolution), разрешено е с високо качество (High Resolution)); какви промени са разрешени (Changes Allowed - не са разрешени (None), разрешени са: вмъкване, изтриване и завъртане на страниците (Inserting, deleting, and rotating of pages), разрешени са: попълване на формуляри и подписване (Filling in form fields, and signing), вмъкване на коментари, попълване на формуляри и подписване (Commenting, filling in form fields, and signing) всичко с изключение на извличане на страници (Any except extracting of pages)); дали е разрешено копиране от документа; дали е разрешено четене на текста с програми за разпознаване на текст и звуково възпроизвеждане.

Група Summary обобщава всички детайли на направените настройки без да позволява те да бъдат променяни. Направените настройки може да се запазят като набор настройки с щракване на бутона Save Preset... и след запазването им ще се показват в падащия списък с набори за настройка.

За извършване на записа в PDF файл трябва да се щракне бутона Save PDF.

Редица други файлови формати не запазват, цялата информация за изображението, която се използва от Фотошоп. Някои формати не запазват слоевете, други не запазват каналите, трети - бележките и т.н. Когато от падащия списък Save as type в диалога за записване на файл Save As бъде избран формат, който няма да запази подобна информация се показват предупредителни знаци.

Подготовка на изображения за Интернет

С Фотошоп може да се създават както отделни графични елементи, така и цялостен дизайн за интернет страници.

Най-подходящи за показване в Интернет са изображенията с файлови формати WEBP, JPEG, GIF и PNG.

WebP е модерен файлов формат с висока степен на компресия, осигуряваща бързина при зареждане от Интернет. От Фотошоп файлове в този формат се записват с команда File - Save As, при опция Save a copy... и избиране от падащия списък Save as type: WebP (*.WEBP).

JPEG форматът (Joint Photographic Experts Group) е подходящ за показване на фотографии и др. изображения с богата цветова палитра (милиони цветни оттенъци) и плавни преливания на цветовете.

GIF форматът използва палитра от 256 цвята и затова е подходящ за изображения с повече равномерно оцветени участъци като лого-знаци, реклами с текст и др. Има опция за прозрачен фон, както и за анимационни ефекти.

PNG форматът използва алгоритъм за компресиране без загуба на информацията и затова позволява точно възпроизвеждане на цветовете, но този алгоритъм е по-ефективен при изображения с по-ограничена цветова гама. Има опция за прозрачен фон.

С инструмента на Фотошоп File – Export - Save for Web... може да се експериментира с настройките на споменатите файлови формати и чрез сравняването им да се избере най-подходящият като размер на файла и качество на изображението.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2580 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload