Филтри

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:17 ноември 2021

Съдържание

Общ преглед Галерия на филтрите (Filter Gallery) Филтри от меню Filter Групи от филтри (подменюта на меню Filter)

Общ преглед

Филтрите служат за подобряване или ретуширане на изображенията, или за създаване на художествени ефекти.

Алгоритмите за различни филтри са разработка на различни автори (фирми) - част от филтрите във Фотошоп са от фирмата Адоб, но има и филтри от други фирми, които се използват като допълнения (plug-ins) към Фотошоп (филтрите от подменюто Filter – Other). Сайтът за изтегляне на добавки за Фотошоп е:

https://exchange.adobe.com/addons

Филтър се избира и стартира от меню Filter, или от неговите подменюта. След стартиране на филтър се отваря диалогов прозорец, с който се задават редица настройки на параметри на избрания филтър или се работи със специфични инструменти предоставяни от този филтър.

Избраният, стартиран филтър действа върху активния в момента на стартирането слой, а някои филтри действат и върху селекция от активния слой.

Ако активният слой не е растерен, при опит за отваряне на филтър се показва съобщение, че слоят трябва да се растеризира преди използване на филтър и въпрос дали искате да се извърши това.

Прозорец за настройка на филтър се затваря без да се приложат направените от филтъра промени с клавиш Esc. Действието на приложен вече филтър се отменя с клавишна комбинация Ctr+Z.

За по-бърза работа с филтри са предвидени следните улеснения: Последния, използван филтър се показва като първа команда в меню Filter. При избор на тази команда филтърът се прилага веднага, с настройките, направени при предишното му прилагане. За същата цел може да се използва и клавишна комбинация Ctrl+Alt+F.

Действието на току що приложен филтър може да се модифицира с командата: Edit - Fade ... С диалога, който се отваря може да се зададе степен на непрозрачност (Opacity) на филтърния ефект и начин на смесване (Mode).

Галерия на филтрите (Filter Gallery)

Галерия на филтрите (Filter Gallery) е диалогов прозорец, с който може да се види резултатът от действието на някои филтри (47 на брой) с цел да се избере подходящ филтър. Избирането на филтър става с щракване върху иконата му в списъците с филтри, а настройки на избрания филтър се правят с местене на плъзгачите, които се появяват след избиране на филтър.

В прозореца на Filter Gallery може също да се приложат едновременно няколко филтъра. За да се добави филтър се щраква бутона New effect layer, намиращ се долу, вдясно на прозореца на галерията от филтри. Редът на филтрите се променя чрез влачене с мишката, а с щракване върху иконата око пред името на всеки филтър в списъка се изключва или включва действието му.

Групите от филтри в галерията са:

Художествени ефекти (Artistic) – Това е група филтри, които променят изображението така, сякаш е създадено чрез различни техники от изобразителното изкуство или върху различни основи.

Ефекти четка (Brush Strokes) - филтри, които създават ефекти, сякаш изображението е рисувано с четка.

Изкривяване (Distort) е група филтри за компенсиране или внасяне на изкривявания. Дифузно сияние (Distort - Diffuse Glow) - в светлите части на изображението внася случайно разпределени пиксели с цвета на фона.

Скициране (Sketch) – филтри имитиращи няколко стила от графичното изкуство.

Стилизиране (Stylize) – само един филтър Светещи краища (Glowing Edges). Само контурите на предметите се оцветяват, ярко а цялото изображение се запълва с черно.

Текстури (Texture) – придаване на различни текстури: напуканост, зърнистост, мозайка, витраж, и др.

Филтри от меню Filter

Широкоъгълна камера (Adaptive Wide Angle) - Използването на този филтър изискват наличие на графичен процесор. Служи за изправяне на линиите във фотографии, направени с широкоъгълни камери (Изкривявания от типа "рибешко око").

Суров формат (Camera Raw Filter) е филтърът, който Фотошоп използва при конвертиране на данни от суров камерен формат (Camera Raw) в собствения си вътрешен файлов формат. Този филтър се показва, когато отваряте с Фотошоп суров камерен файл и служи за извършване на някои корекции. Същият филтър, с команда от менюто Filter – Camera Raw Filter... Shift+Crtl+A, може да се отвори и отделно, за да се направят, заложените в него корекции и върху вече конвертирано във вътрешен формат на Фотошоп изображение. Корекциите са много на брой и удобният достъп до тях от прозореца на филтъра, спестява много време и работа, ако същите корекции трябва да се направят поотделно с други инструменти на Фотошоп.

Аберации (Lens Correction) е филтър за коригиране на аберациите от лещите на снимачната техника. Действа само върху целия слой.

Втечняване (Liquify) – филтър за създаване на специфичен художествен ефект, сякаш изображението изтича в посоката на влачене с курсора на мишката. Използва се и за коригиране формата на предметите (човешка фигура да се направи по-слаба или по-пълна; да се промени устата в усмивка и т.н.).

Убежна точка (Vanishing Point) – филтър с помощта на който се задават различни равнини, върху които да се поставят изображения и да бъдат променени като при перспективна проекция.

Извличане (Extract) - във версиите на Фотошоп след версия CS3 този филтър не е включен в стандартната инсталация и е необходимо да се инсталира допълнително. Вижте Разширяване възможностите на Фотошоп. Това е филтър предназначен за извличане (отделяне) изображението на даден предмет от заобикалящия го фон.

Редактор за шарки (Patern Maker) - във Фотошоп CS4 и следващи версии този филтър не е включен. С него от селектирана част от изображение се създава шарка.

Групи от филтри (подменюта на меню Filter)

3D – използването на филтри от тази група изискват наличие на графичен процесор.

Влошаване (Blur) - филтри за внасяне на някои недостатъци в изображенията, като: заместване със среден цвят (Average); влошаване на фокуса (Blur, Blur More, Box Blur, Gausian Blur и др.).

Разфокусиране (Brur - Lense Blur) - използва се за разфокусиране на отделни слоеве или селектирани части.

Галерия за недостатъци (Blur Gallery) - ...

Изкривяване (Distort) е група филтри за компенсиране или внасяне на изкривявания. ... Вълни (Distort - ZigZag) - създава ефект, сякаш изображението се изкривява от концентрични вълни.

Шум (Noise) - група филтри за внасяне или подтискане на шумови изкривявания. ... Понижаване на шума (Noise - Reduce Noise) - Филтър за понижаване новото на шума или дефектите от JPED компресията.

Пикселизиране (Pixelate) – група филтри, които покриват изображението с цветни фигурки с различна форма: кръгчета, оцветени в няколко основни цвята (Color Halftone), многоъгълници (Cristalize), петна с неправилна форма (Facets), повтарящи се фрагменти (Fragments),

Генериране на изображения (Render)

Изостряне (Sharpen) - група филтри за изостряне на разфокусирани изображения. Действат и върху селекция.

Sharpen, Sharpen Edges, Sharpen More

Филтърът Sharpen - Smart Sharpen дава най-

Sharpen - Unsharp Mask. Названието Unsharp Mask произтича от названието на традиционна фотографска техника, прилагана за изостряне контурите на фотографии, която се състои във наслагване на изображението със разфокусирания му негатив. Филтърът намира пикселите, които се различават със стойността на зададения праг (Threshold) от останалите пиксели в зададения радиус (Radius) и ги променя със определено количество (Amount).

(Sketch)

(Stylize)

(Texture)

(Video)

(Other)

... 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1131 днес 1
Направено с MyCMS.