Автоматизиране на работата с Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:16 септември 2020

Създаване на действия

Фотошоп позволява често повтарящи се последователности от команди да бъдат съхранени и изпълнени отново, когато е необходимо. Една съхранена последователност от команди се нарича действие (Action). Работата с действия се осъществява чрез панела Actions.

Действията във Фотошоп са групирани в набори от действия (Action Sets). Има няколко набори от готови действия, а може да се създават и нови набори. Нов набор от действия се създава с бутона Create new set в долния край на панел Actions.

Ново действие се създава с бутона Create new action, който се намира в долната част на панела Actions. След задаване на име (Name) на новото действие и посочване на набора (Set), в който да се вмъкне, Фотошоп влиза в режим на запис и започва да запаметява всяка подадена от потребителя команда. В режим на запис потребителят следва да подаде последователност от команди и след последната, предвидена за запазване команда, да щракне бутона Stop playing/recording в долната част на панела Actions, с което режимът на запис се прекратява.

Записано действие се изпълнява като се избира от панела Actions и се натиска бутона Play в долния му край.

Готови действия

Наборите от готови действия са:

Default Actions – набор от подразбиращи се действия. Зареден е по подразбиране. Други набори от готови действия се зареждат чрез щракване върху името на набор от менюто на панела Actions. При щракване върху командата Clear All Actions в същото меню се скриват от панела Actions всички заредени набори от действия, а при щракване върху Reset Actions на мястото на всички набори се зарежда само набора Default Actions.

Commands – набор от действия, които дублират редица команди.

Frames - съдържа действия за създаване на рамка около изображението.

Image Effects – набор действия за създаване на различни ефекти: придаване на изображението вид като на стара снимка (Aged photo), снежна буря (Blizzard), дъжд (Light Rain) и др.

Production – действия за повишаване на продуктивността на издателската дейност, като: увеличаване на платното до различни стандартни размери, записване на файл във формати за Интернет или .pdf и т.н.

Text Effects – действия за създаване на ефекти върху текст.

Textures – действия за придаване на текстурни ефект (релефност).

Video Actions – променяне на изображението да изглежда както възпроизведено от различни видео устройства.

Команди от меню File - Automate

Командата File - Automate – Batch... изпълнява посочено действие върху множество файлове.

Командата File - Automate - Crop and Strighten Photos изрязва и изправя сканирани заедно изображения. Необходимо е между сканираните изображения да има ясно видимо разстояние и да са върху добре контрастиращ фон. Ако е необходимо да се изрежат само част от изображенията, се селектира частта, в която се намират тези изображения.

File - Automate - Contact Sheet II... е команда за създаване на изображение, което съдържа в умален размер колекция от други, посочени изображения. Във Фотошоп CS4 тази команда не е включена по подразбиране, но може да се изтегли като добавка (plugin) от сайта adobe.com.

С командата File - Automate - Picture Package... се създава едно изображение, с размерите на печатна страница, върху която като в албум се разполагат няколко копия на едно изображение или различни изображения. Командата отваря диалог, с който се избира: ...

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 357 днес 2
Направено с MyCMS.