Инструменти за ретуширане и корекции на дефекти

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:16 септември 2020

Това са инструменти за заличаване на нежелани детайли от изображението. Това могат да бъдат зацапвания, нежелани предмети и др.

Инструмент за премахване на петна (Spot Healing Tool)

Инструментът действа автоматично – с едно щракване на мишката върху нежелания детайл. Преди щракване с мишката трябва да се настрои размера на кръглия курсор на инструмента, така че да покрива целия нежелан детайл, но без да е много по-голям, за да не се засегне повече отколкото трябва обкръжението му.

Четка за заличаване на петна (Healing Brush Tool)

Нанася чистата повърхност на един предмет върху нежеланото петно или детайл и по този начин го заличава. Преди използване на инструмента с натиснат клавиш Alt се щраква в точка с чиста повърхност от предмета. След това с влачене на мишката се преминава върху нежеланите петна. След всяко влачене на мишката и отпускане на левия клавиш Фотошоп коригира светлостта на нанесената текстура, така че да съвпадне със светлостта на мястото наоколо.

Инструмент за закърпване (Patch Tool)

След избиране на инструмента, с влачене на мишката около частта, която трябва да се заличи, се очертава контур. При това очертаната част се превръща в селекция. След това направената селекция се влачи настрани, към място от изобразения предмет, което е по-чисто, без нежелани дефекти. След отпускане на левия клавиш на мишката, селектираното място се покрива с посочената чиста част и се коригира светлостта на цветовете, така че да съответства на заобикалящото го изображение.

Инструмент за премахване на „червени“ очи (Red Eye Tool)

При снимане със „светкавица“, понякога, зениците на очите на хората на снимките получават нежелано и неестествено червено оцветяване. С този инструмент с влачене на мишката се очертава правоъгълник около така оцветена зеница и при отпускане на левия клавиш на мишката, червения цвят се премахва.

Клониращ печат (Clone Stamp Tool)

Този инструмент рисува върху една част от изображението друга част от същото или от друго отворено изображение, със същия цветови режим. С инструмента може да се рисува част от един слой върху друг слой.

След избиране на инструмента първо трябва да се посочи точка, от която ще се вземат части за рисуване - натиска се клавиш Alt и се щраква в желаната точка.

При рисуване с инструмента точката, от която се клонира се показва с кръстче. Ако е необходимо може да се посочи (с Alt и щракване) нова точка.

От лентата за избор може да се избере вида на четката за рисуване (Brush), режима на смесване (Mode), непрозрачността (Opacity), степента на изтичане на четката (Flow), спрей ефекта (Set to enable air brush capabilities). Подравняването (Aligned) определя при всяко ново рисуване с инструмента дали да се смени точката на клониране или да се започне от същата. Когато е избрана тази опция всяко ново рисуване допълва с нови чести, клонираното изображение, а ако не е избрана - се наслагва на различни места една и съща част. Опцията Sample определя от къде се взема клонираното изображение - само от текущия слой, от текущия слой надолу или от всички слоеве. Опцията Turn on to ignore adjustment layer when cloning определя дали да се включват корекционните слоеве или да се копира изображението, непроменено от тези слоеве.

С помощта на панела Clone Source се запомнят и задават допълнителни свойства на до 5 различни точки на клониране. Чрез зададените в този панел стойности може да се променя: мащаба и ъгъла на клонираното изображение.

Инструмент за рисуване с шарка (Pattern Stamp Tool)

С този инструмент се избира шарка от наличния набор от шарки и с влачене на мишката шарката се нанася върху текущия слой.

Исторически четки

Историческа четка (History Brush)

Историческата четка възстановява по-стар вид на изображението върху местата през които се преминава с нея. До кой предишен момент от редактирането на изображението се връща се определя от поставената в панел History отметка.

Художествена историческа четка (Art History Brush)

Също както историческата четка, художествената историческа четка е свързана с по-предишен етап от редактирането на изображението, който се посочва в панел History, но тя не просто възстановява предишното състояние на изображението, а добавя художествени ефекти към това състояние. Променя го така, сякаш изображението е рисувано с различни стилове на рисуване. Стилът се избира от настройката Style от панела за избор.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 333 днес 0
Направено с MyCMS.